Πoια είναι η άποψή σας για την εθνοφυλακή, για τον ρόλο της και τον σκοπό που εξυπηρετεί στις ακριτικές περιοχές